Nástěnka

Poděkování za demontáž haly

(4.5.2023)

Výkonný výbor děkuje všem zúčastněným za pomoc při demontáži haly.

Aktuality