Nástěnka

Standardní rozměry tenisového dvorce

Dvorec pro dvouhru je obdélník 23,77 m dlouhý a 8,23 m široký. Pro čtyřhru je
dvorec široký 10,97 m.
Dvorec je uprostřed předělen sítí zavěšenou na provaze nebo na kovovém laně,
které přechází přes dva sloupky nebo je k nim připevněno ve výšce 1,07 m. Síť musí
být napjata tak, aby zcela vyplňovala plochu mezi oběma sloupky a musí mít oka tak
malá, aby jimi míč nemohl projít. Výška sítě uprostřed je 0,914 m, kde je pevně
stažena dolů popruhem. Provaz nebo kovové lano a horní okraj sítě jsou potaženy
páskou. Popruh i páska jsou zcela bílé.
“ Maximální průměr provazu nebo kovového lana je 0,8 cm.
“ Maximální šířka popruhu je 5 cm.
“ Páska je široká nejméně 5 cm a nejvýše 6,35 cm na obou stranách.
Pro zápasy čtyřhry jsou středy sloupků umístěny 0,914 m vně dvorce pro čtyřhru na
obou stranách.
Pro zápasy dvouhry, pokud je používána síť pro dvouhru, jsou středy sloupků
umístěny 0,914 m vně dvorce pro dvouhru na obou stranách. Pokud je používána síť
pro čtyřhru, pak musí být síť podepřena dvěma tyčkami pro dvouhru ve výšce 1,07
m, jejichž středy budou vzdáleny 0,914 m vně dvorce pro dvouhru na obou stranách.
“ Sloupky jsou čtvercového průřezu o straně maximálně 15 cm nebo kruhového
průřezu o průměru maximálně 15 cm.
“ Tyčky pro dvouhru jsou čtvercového nebo kruhového průřezu o maximální straně
resp. průměru 7,5 cm.
“ Sloupky a tyčky pro dvouhru nepřesahují více než 2,5 cm přes vrchol provazu sítě.
Čáry, které ohraničují koncové strany dvorce, se nazývají základní čáry, čáry
ohraničující boční strany dvorce se nazývají podélné čáry.
Ve vzdálenosti 6,40 m od sítě jsou rovnoběžně se sítí a mezi podélnými čárami
nakresleny čáry pro podání. Prostor po obou stranách sítě mezi čárami pro podání a
podélnými čarami je rozdělen na dvě poloviny střední čarou pro podání, která je
nakreslena uprostřed mezi podélnými čarami a rovnoběžná s nimi.
Každá základní čára je rozdělena v polovině střední značkou 10 cm dlouhou,
vyznačenou kolmo dovnitř dvorce rovnoběžně s podélnými čárami pro dvouhru.
“ Střední čára pro podání a střední značka jsou široké 5 cm.
“ Ostatní čáry dvorce jsou široké 2,5 cm až 5 cm, krom základních čar, které mohou
být až 10 cm široké.
Všechny rozměry se počítají k vnějšímu okraji čar a veškeré čáry dvorce mají stejnou
barvu, která jasně kontrastuje s barvou povrchu.
Na dvorci, síti, popruhu, pásce, sloupcích nebo tyčkách pro dvouhru není povolena
žádná reklama mimo výjimek uvedených v Příloze III.

Aktuality

Šalatová v Praze na Hamru

O víkendu 16.-17.12. se v Praze na Hamru uskutečnil tenisový turnaj v babytenisu. V konkurenci 31 hráčů a hráček výborně reprezentovala náš klub Viktorka Šalatová. Ze skupiny postoupila

Číst více »