Dotace a partneři klubu

Partneři pomáhají

Finanční podpora

Snahou výkonného výboru je zajistit dostatečný přísun peněz pro provoz a údržbu klubu, pro jeho rozvoj a pro finanční podporu dětí a mládeže. K tomuto cíly jsou využívány finanční prostředky z členských příspěvků, pronájmu dvorců, neinvestiční dotační tituly od státu, kraje, měst a obcí, a v neposlední řadě finanční částky od soukromých subjektů za pronájem reklamní plochy.
Mezi finančně majoritními poskytovateli neinvestičních dotací je hlavně město Teplice následované NSA (Národní sportovní agentura). Obecně administrativně náročné dotace a jejich následné nezbytné vyúčtování je nedílnou součástí celého procesu získání dotací.

Výkonný výbor by rád přilákal i další sponzory, kteří by vylepšili hospodaření klubu a tím dali finanční základ pro postupnou opravu a modernizaci areálu.

Klub tímto děkuje všem poskytovatelům finančních prostředků, umožňující podporu dětí a mládeže a provoz a údržbu areálu, kterými jsou: město Teplice, NSA, Český tenisový svaz, Ústecký kraj, město Košťany a soukromé subjekty (Speciální stavby Most, spol. s r.o., TRANSPORTA Technology s.r.o. a INDUTECH-Mont s.r.o.). Finanční podpory si velmi vážíme.

Podpora klubu

Staňte se partnerem našeho klubu

Klub z obdržených dotací hradí našim dětem po rozhodnutí výkonného výboru v plné či částečné výši po obdržení řádných účtenek následující:
1. povinné lékařské prohlídky – v plné výši
2. soustředění – v částečné výši (v závislosti na obdržené dotaci)
3. startovné na turnajích – v částečné či plné výši
4. obědy při domácích mistrovských utkáních, příměstských kempech a klubem organizovaným hromadným tréninku – v plné výši
5. poskytuje slevu cca 100 Kč/hod. na pronájem kurtu v hale
6. sportovní vybavení – ve výši dle rozhodnutí výkonného výboru (v závislosti na obdržené dotaci)

Týmová spolupráce 85%
Klubový duch 100%

Kurty a haly

Telefonická rezervace

Pro rezervaci kurtu nás kontaktujte na telefonním čísle správce areálu

+420 736 601 420