Vedení klubu

Výkonný výbor řídí klub v souladu se stanovami spolku, s Organizačním řádem, s usneseními výkonného výboru, se závěry kontrolní komise a s usneseními valné hromady jako orgánem nejvyšším. Výkonný výbor se 7 členy se schází minimálně 1 měsíčně, z každé schůze je vyhotoven zápis, který je následně zveřejněn na klubové nástěnce. Členové výboru jsou voleni ze členů spolku na valné hromadě na období 4 let. Funkční období současného výboru: 2022-2026. Nový výkonný výbor byl zvolený na VH konané 9.5.2022.

Členové:
Jaromír Janout (727 858 258) - předseda
Ing. Luděk Mertlík (606 547 806) - hospodář
Ing. Štěpán Zelený (607 006 294) - sekretář, administrace stránek
Jaroslav Konvalina (737 110 155) - člen
Jaroslav Knedlík (605 404 327) - člen
Petr Archmann (777 256 250) - člen
Daniel Novák (602 304 767) - člen

Kontrolní komise provádí kontrolu hlavně nad hospodařením klubu v souladu se stanovami. Členové kontrolní komise jsou voleni ze členů spolku na valné hromadě na období 5 let. Od VH konané dne 20.5.2019 není kontrolní komise obsazena.

Sportovně technická komise organizuje a řídí sportovní (závodní) činnost v klubu.

Členové:
Petr Archmann - hlavní trenér
Mgr. Jiří Jakeš - člen
Mgr. Klára Archmannová - člen
Jiří Hovorka - člen

Valná hromada (členská schůze), jakožto nejvyšší orgán klubu, se dle stanov schází minimálně jednou ročně. VH se může zúčastnit každý člen, ovšem hlasovací právo má pouze člen starší 18-ti let a který je členem alespoň 6 měsíců. Poslední řádná VH se konala v pondělí 15. května 2023 v klubovně.

Zápisy jednání:

15.05.2023

09.05.2022

20.09.2021
14.09.2020
20.05.2019
14.05.2018
12.06.2017
30.05.2016
25.05.2015
29.09.2014

Kurty a haly

Telefonická rezervace

Pro rezervaci kurtu nás kontaktujte na telefonním čísle správce areálu

+420 736 601 420